Dokumenty do pobrania i podpisania zawierają:

  • Regulamin klubu Carlson Gracie Academy Wrocław
  • Deklaracja członkowska
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku w Social Media

Ważne! Każdy nowy i obecny użytkownik, który chce uczestniczyć w zajęciach zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem klubu oraz jego akceptacją i podpisaniem.

To samo dotyczy deklaracji członkowskiej oraz zgody na przetwarzanie danych/wykorzystanie wizerunku.

Facebook
YouTube
Instagram